Malaysia - Super League

lagu

tttttyugtgkl

Selasa, 29 Januari 2013

Juzuk : 1 Surah : AL-BAQARAH Ayat : 102
       
 

Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan Mengikut ajaran- ajaran 
sihir yang dibacakan oleh puak-puakSyaitan dalam masa pemerintahan 
Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yangmenyebabkan 
kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya) 
kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmusihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat: 
Harut dan Marut,di negeri Babil (Babylon), 
sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata: "Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), 
oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya)".
 Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua: ilmu sihir 
yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, 
padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan)
 dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah.
 Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan 
mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka.
 Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) 
telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka,kalaulah mereka mengetahui.

Tiada ulasan:

untuk mama